Rosenbille larver

Opdrætsbeholder: En god stor plastikkasse med tætsluttende låg (billerne kan flyve), og rigelig med ventilation i låget (metal-net).

Fremgangsmåde: Beholderen fyldes 2/3 op med en blanding af groft, ugødet sphagnum og visne bøgeblade, det hele holdes let

fugtig (endelig ikke for vådt).

Der podes i forholdet 4 hunner pr. han (hannen kendes på en kærv i bugskjoldet).

Hunnerne lægger æg i bundlaget.

Der fodres med banan og anden sød frugt.

Billerne kræver en døgnrytme, i form af lys over beholderen i dagtimerne, for at trives.