Græshopper

Opdrætsbeholder: Et godt stort akvarium eller et gammelt skab er nødvendigt for at holde græshopper.

Der kræves en meget god udluftning, i form af metalnet i siderne af "terrariet".

Der monteres låger så man kan komme ind i terrariet uden at græshopperne slipper ud.

Fremgangsmåde: Terrariet podes med voksne græshopper (de har fuldt udviklede vinger).

Der er 2 arter på markedet: Vandregræshoppen og Ørkengræshoppen. Hver har sine fordele og ulemper.

Vandre græshoppen er mere produktiv men er til gengæld meget

sky så den er sværere at styre.

Ørkengræshoppen er meget rolig, men knap så produktiv.

Hvad man vælger er op til ens temperament.

Der stilles en æglægningsbeholder ind i terrariet denne skal være min. 10 cm. høj for at græshopperne vil bruge den.

Den fyldes med ugødet sphagnum, til 1 cm. fra kanten og resten fyldes op med fuglesand. Det hele fugtes let.

Man kan vælge at lade æglægningsbeholderen blive i terrariet, og "høste" derfra eller man kan stille den i boks, så man har styr på ungerne.

Foder: Spiret hvede, hvedeklid, pollen, mælkebøtter, græs, og

andet grønt. HUSK!!! alt grønt der tages udenfor skal fryses først for at undgå indvoldsorm. Temperaturen i terrariet skal være høj 30 grader, med en varmeplads på 35-45 grader